คำย่อ อักษรย่อ


  น.ส.3, น.ส.3 ก. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
น.ส.3, น.ส.3 ก.หนังสือรับรองการทำประโยชน์ -