คำย่อ อักษรย่อ


  นศท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นศท.นักศึกษาวิชาทหาร -