คำย่อ อักษรย่อ


  นร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นร.นักเรียน และ สำนักนายกรัฐมนตรี -