คำย่อ อักษรย่อ


  น.ศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
น.ศ.นักศึกษา -