คำย่อ อักษรย่อ


  นร ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นรสำนักนายกรัฐมนตรี -