คำย่อ อักษรย่อ


  นพค. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นพค.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ -