คำย่อ อักษรย่อ


  นพ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นพ.นายแพทย์ (เดิมใช้ น.พ.) -