คำย่อ อักษรย่อ


  นนร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นนร.นักเรียนนายเรือ, นักเรียนนายร้อย -