คำย่อ อักษรย่อ


  น.น. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
น.น.น้ำหนัก -