คำย่อ อักษรย่อ


  น.ญ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
น.ญ.นักโทษหญิง -