คำย่อ อักษรย่อ


  นจอ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นจอ.นักเรียนจ่าอากาศ -