คำย่อ อักษรย่อ


  นคป. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นคป.หน่วยคุ้มครองประชาชน -