คำย่อ อักษรย่อ


  นปข. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นปข.หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง -