คำย่อ อักษรย่อ


  โทร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
โทร.โทรศัพท์ -