คำย่อ อักษรย่อ


  ทอท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทอท.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ท.อ.ท.) -