คำย่อ อักษรย่อ


  ทอ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทอ.กองทัพอากาศ -