คำย่อ อักษรย่อ


  ทสปช. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทสปช.ไทยอาสาป้องกันชาติ -