คำย่อ อักษรย่อ


  นตท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นตท.นักเรียนเตรียมทหาร -