คำย่อ อักษรย่อ


  ทส ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทสกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -