คำย่อ อักษรย่อ


  ทร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทร.กองทัพเรือ -