คำย่อ อักษรย่อ


  ทพญ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทพญ.ทันตแพทย์หญิง (เดิมใช้ ท.ญ.) -