คำย่อ อักษรย่อ


  ทพ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทพ.ทันตแพทย์ (เดิมใช้ ท.พ.) -