คำย่อ อักษรย่อ


  ทบ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทบ.กองทัพบก -