คำย่อ อักษรย่อ


  น.บ.ท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
น.บ.ท.เนติบัณฑิตไทย -