คำย่อ อักษรย่อ


  ทนพญ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทนพญ.เทคนิคการแพทย์หญิง -