คำย่อ อักษรย่อ


  ทนพ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทนพ.เทคนิคการแพทย์ -