คำย่อ อักษรย่อ


  ททบ., ท.ทบ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ททบ., ท.ทบ.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก -