คำย่อ อักษรย่อ


  ทกท. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทกท.ท่าอากาศยานกรุงเทพ -