คำย่อ อักษรย่อ


  ทก ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -