คำย่อ อักษรย่อ


  ถ.พ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ถ.พ.ความถ่วงจำเพาะ -