คำย่อ อักษรย่อ


  ต.ห. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ต.ห.ต้นหน (navigator) -