คำย่อ อักษรย่อ


  ต.ร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ต.ร.ต้นเรือ (chief officer) -