คำย่อ อักษรย่อ


  ตร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ตร.ตำรวจ, ตาราง (เช่น ตารางเมตร ตารางกิโลเมตร) -