คำย่อ อักษรย่อ


  ต.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ต.บ.พระไตรปิฎกบาลี -