คำย่อ อักษรย่อ


  ต.ก. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ต.ก.ต้นกล (chief engineer) -