คำย่อ อักษรย่อ


  ต. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ต.ตำบล -