คำย่อ อักษรย่อ


  น.ช. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
น.ช.นักโทษชาย -