คำย่อ อักษรย่อ


  ด.ศ.ร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ด.ศ.ร.การเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อน -