คำย่อ อักษรย่อ


  ดล. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ดล.เดซิลิตร -