คำย่อ อักษรย่อ


  ดม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ดม.เดซิเมตร -