คำย่อ อักษรย่อ


  ด.ญ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ด.ญ.เด็กหญิง -