คำย่อ อักษรย่อ


  ด.ช. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ด.ช.เด็กชาย -