คำย่อ อักษรย่อ


  ดคก. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ดคก.เดคากรัม -