คำย่อ อักษรย่อ


  ญ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ญ.หญิง -