คำย่อ อักษรย่อ


  ฌกส. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ฌกส.ฌาปนกิจสงเคราะห์ -