คำย่อ อักษรย่อ


  น. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
น.นาฬิกา -