คำย่อ อักษรย่อ


  ซม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ซม.เซนติเมตร -