คำย่อ อักษรย่อ


  ซ.ต.พ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ซ.ต.พ.ซึ่งต้องพิสูจน์ -