คำย่อ อักษรย่อ


  ซก. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ซก.เซนติกรัม -