คำย่อ อักษรย่อ


  ซก. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ซก.เซนติกรัม -