คำย่อ อักษรย่อ


  ซ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ซ.เซลเซียส, เซนติเกรด, ซอย -